İpekyolu Kalkınma Ajansı | İpekyolu 2023 Bölge Planı | www.ipekyolu2023.org
ANA SAYFA ANKET FORMU BİZE ULAŞIN
İPEKYOLU 2023
 
Anketimizi Doldurun
Geleceğimizi
Birlikte Planlayalım...
Anket formu için lütfen tıklayınız.
TRC1 Bölge’ sini 2023’te Nerede Görüyorsunuz?
İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) temel amacı 5449 sayılı kanunda öngörüldüğü üzere; “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak”tır.

Bu kapsamda, TRC1 Bölgesi’nin kalkınmasında rol alan ilgili paydaşlarımızın görüş ve önerilerine başvurarak 2014–2023 yıllarını kapsayacak “TRC1 Bölge Planı” hazırlama çalışmalarımıza katkı sağlamanızı ve bu plana altlık teşkil edecek nitelikte önemli verilere ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Anketin Amacı ve Sizlerden Beklentimiz:
Anketi doldurarak GAZİANTEP, ADIYAMAN ve KİLİS İllerini kapsayan Bölgemizin önceliklerini ve sorunlarının en iyi şeklide belirlenmesi sürecinde yardımcı olmanızı beklemekteyiz. Belirlenen öncelikler ve gelişme alanları Bölge Planına yansıtılacak ve Ajansımızın 2023 yılına kadar hangi alanlarda kaynaklarını kullandıracağına temel oluşturacaktır.
Bölge Planı Nedir ?
Bölge Planı Nedir ?
TRC1 Bölge Planı’nı Kim Hazırlıyor ?
TRC1 Bölge Planı’nı Kim Hazırlıyor ?
Bölge Planı’nı Kim Onaylıyor ?
Bölge Planı’nı Kim Onaylıyor ?
Sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını bölge çapında belirlemek üzere hazırlanmış plandır. 2014-2023 yıllarını kapsayacak olan TRC1 Bölge Planı’nının hazırlanması için Kalkınma Bakanlığı tarafından İmar Kanunu’nun 8 inci maddesi uyarınca İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkilendirilmiştir. Bölge Planı sırasıyla İKA Yönetim Kurulu, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlık ettiği “Bölgesel Gelişme Komitesi” ve nihai olarak Sayın Başbakanımızın başkanlık ettiği “Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu” tarafından onaylanmaktadır.
TRC1 Bölge Planı (2010 - 2013) Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu Adıyaman Yatırım Fırsatları TRC1 Bölgesi İstihdam Raporu 2014 - 2018 Stratejik Planı Adıyaman Tütün Raporu
İpekyolu Kalkınma Ajansı | İpekyolu 2023 Bölge Planı | www.ipekyolu2023.org
İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat : 2-3 Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE 27060
Tel : +90 (342) 231 07 01 Faks : +90 (342) 231 07 03
İpekyolu Kalkınma Ajansı | İpekyolu 2023 Bölge Planı | www.ipekyolu2023.org KA İnternet Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.